ติดต่อเรา

ติดต่อ สอบถาม เรื่องราวเกี่ยวกับเนตไอดอลไทยและต่างประเทศ

Email : Geadtipak.tk@outlook.com

Facebook :

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCQodWh-2OjSE0XHfpAClgvg

Twitter: https://twitter.com/GeadtipakH

ติดต่อเพิ่มเติม