Net Idol ข่าวอัพเดท สุดฮอต

สาว”ปันปัน” เรียนต่อ หาตัวเองไม่เจอ

มาที่สาวปันปัน ที่ตอนนี้นอกจากงานในวงการแล้วเธอยังมรแพลนเรียนต่อปริญญาโท ที่ต่างประเทศแต่ตอนนี้เหมือนจะมีปัญหา เพราะว่ายังไม่ค้นหาตัวเองไม่เจอว่าอยากเรียนอะไร แถมกังวลว่าถ้าไปเรียนแล้ว จะกระทบงานในวงก

Read more